Телефон: 02 123 456 789

 • Материална база
  Материална база
  обзаведени са 19 просторни и светли класни стаи
 • Техническа база
  Техническа база
  кабинет по природни науки и информационни технологии
 • Фитнес зала
  Фитнес зала
  велоергометър, степер, гребен тренажор, дъмпели
За училището

Нашето училище е открито през 1957 г. като основно училище. Днес е средищно училище, което разполага с два училищни автобуса. Учениците от начален етап и всички пътуващи ученици са обхванати в целодневна организация на учебния ден. Училището е с обновена сграда, съвременни и модерни спортни площадки. В училището се обучават 662 ученика, разпределени в 28 паралелки. За всеки клас има самостоятелна класна стая. Училището разполага с 8 специализирани учебни кабинета. Разполагаме с кабинет за индивидуална работа с деца със специални образователни потребности, който е изграден с доброволчески труд на учителите и е оборудван от дарители на училището. На разположение в сградата ни има училищен стол и оборудвана кухня към него.

прочетете още

защо да изберете нас

За да получите качествено образование,
За да участвате успешно в олимпиади, състезания, конкурси и спортни прояви,
За да добиете увереност в способностите си,
За да попаднете в спокойна, но и взискателна образователна среда, където всеки поема своите отговорности,
За да изявите творческите си възможности,
За да се чувствате обичани и уважавани,
За да получите добър старт в живота си ... 

Последни събития

Проект „А Б В на здравето”

12 май

прочетете още

Изложба на Клуб „Сръчни ръце“

22 май

прочетете още

Обществена поръчка за доставка на закуски
В сайта на училището в раздел „За училището“ – подраздел „Профил на купувача“ – „ОП с публична покана“ са публикувани указания и образци за подготовка на оферта по поръчка с предмет: „Доставка на закуски за деца от ПГ и за учениците от 1 до 4 клас на ОУ „Иван Вазов“